Muzikohrátky pro duši

30Květen

Místo konání
Knihovna Třinec - velký sál

Čas: 15:00
Kapacita: 12
Vstupné: zdarma

ne Kategorie


Muzikohrátky pro duši

Ve spolupráci s lektorkou Danou Kajzarovou jsme si pro vás na tři středy v květnu připravili lekce muzikoterapie, které jsme nazvali Muzikohrátky pro duši.

Spolu s Danou Kajzarovou si vyzkoušíme bubnování, hru na tělo, třeba i tanec. Zkusíme si společně tyto prožitkové aktivity a budeme pracovat tak, abychom dosáhli pocitu pohody, uvolnění, příjemné komunikace s ostatními.

Pro muzikoterapii jsou podle nejaktuálnějších definic charakteristické tyto znaky:

  • během terapeutického procesu využívá zvuku a hudby (rytmus, melodie, harmonie);
  • prostřednictvím společných hudebních zkušeností a komunikace rozvíjí terapeutický vztah, tj vztah mezi klientem a terapeutem;
  • hudba má neverbálně komunikační, strukturální, emocionální a kreativní kvality;
  • je prováděna kvalifikovanou osobou;
  • cílovými skupinami muzikoterapeutické intervence jsou především jedinci se zdravotními a edukačními problémy; muzikoterapie je v současné době poskytována také širokým vrstvám populace nejrůznějších věkových skupin a schopností;
  • zkušenost s muzioterapií může vyvolat pozitivní změny ve všech dimenzích lidského organismu;
  • umožňuje uspokojení nejrůznějších fyzických, emocionálních, intelektuálních, sociálních a jiných potřeb klientů
  • muzikoterapeutické cíle jsou označovány jako nehudební cíle a zahrnují rozsáhlou oblast terapeutického působení- léčba, učení, rozvoj sociálních nterakcí a komunikace, sebevyjádření, motivace, zvládání bolesti a stresu, redukce rušivého chování, práce s emocemi, zvýšení kvality života, osobní a duchovní rozvojv atd.
  • může být realizována za různých uspořádání terapeutické situace (individuální, skupinová/ aktivní,  receptivní);
  • má uplatnění v prevenci, léčbě i následné rehabilitaci. (zdroj: Pedagogický slovník)

Akce se bude konat konkrétně ve středu 16. 5., 23. 5. a 30. 5. 2018, a to vždy od 15.00 do 16.00 ve velkém sále knihovny. Akce je určena především lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Muzikohrátky pro duši jsou zdarma, ale pouze pro přihlášené. Na akci se můžete hlásit na tel.: 778 705 498 u naší Mirky Vápeníkové.

Muzikohrátky pro duši se konají v rámci celoročního projektu Společně bez bariér, který finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Muzikohrátky pro duši plakát

Kalendář

<< Únor 2020 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1