Hledá se asistent/ka ředitelky

VYHLAŠUJEME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení pracovního místa ASISTENT/ASISTENTKA ŘEDITELKY
Hledáme novou kolegyni nebo kolegu jako asistenta pro paní ředitelku.
Hlavní náplní práce asistenta je zajišťování asistentské, administrativní a organizační práce pro ředitelku knihovny a zajišťování základních knihovnických prací v knihovně pro dospělé.

Termín nástupu:  duben 2019
Smlouva: na dobu určitou
(zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
Uzávěrka doručení příhlášek: 8. února 2019,
na přihlášky doručené po tomto datu nebude brán zřetel.

Přihlášky se přijímají výhradně v elektronické podobě se všemi náležitostmi (viz dokumenty ke stažení). Přihlášky bez všech požadovaných dokumentů budou z výběrového řízení vyřazeny.

Způsob doručení přihlášek
Přihlášku s požadovanými dokumety zašlete na e-mailovou adresu:

asistentka@knihovnatrinec.cz
předmět e-mailu označte heslem “Výběrové řízení – asistent”.

Dokumenty ke stažení

Upozornění

  • Kandidáta/ku bude vybírat výběrová komise z přihlášek doručených do 8. 2. 2019. V případě, že výběrová komise doporučí přihlášku uchazeče/ky, bude kandidát/ka pozván/a k dalšímu kolu výběrového řízení a k osobnímu pohovoru. Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno e-mailem do 13. 2. 2019.
  • Přihlášky se přijímají výhradně v elektronické podobě se všemi náležitostmi. Přihlášky bez všech požadovaných dokumentů budou z výběrového řízení vyřazeny.
  • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoli v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
  • Podáním přihlášky uchazeč/ka souhlasí s tím, že vyhlašovatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.

Další informace:
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Borská, tel. 770 110 362, e-mail: asistentka@knihovnatrinec.cz