Knihovní řád

Chceme být pro své návštěvníky a uživatele příjemným místem pro trávení volného času. Vše nezmůžeme sami, proto prosíme naše návštěvníky o dodržování několika základních pravidel slušného chování, aby nám všem bylo v knihovně dobře:

Vždy berte ohled na ostatní.
Nezapomínejte po sobě uklízet.
Nechovejte se hlučně a agresivně.
V knihovně i v jejím blízkém okolí se zdržte kouření.
Alkohol je možné konzumovat pouze v kavárně.
Dodržujte pokyny pracovníků knihovny.
Knihovník má vždy poslední slovo.

Mimo slušné chování dodržujeme knihovní řád, který si můžete stáhnout.