Ceníky

Uživatelské poplatky

Registrační poplatek

Čtenáři do 15 let zdarma
Čtenáři od 15 do 18 let (do 26 let se statusem studenta) 100 Kč
Čtenáři od 18 let 200 Kč
Čtenáři od 18 let (partnerská registrace) 300 Kč
Čtenáři  od 18 let pobírající důchod 100 Kč
Čtenáři nad 70 let, držitelé ZTP a ZTP/P zdarma
Smluvní registrace 250 Kč a více
Vystavení duplikátu čtenářské karty, nahrání druhé karty 50 Kč
Platnost registrace je 365 dní, poté zaniká a je nutné ji obnovit.
Čtenářský průkaz je platný ve všech knihovnách na území města Třince. Ztrátu je nutné ihned hlásit.

Poplatky za služby

Rezervace

Rezervace nebo odložení 1 knihovní jednotky zdarma
Zaslání upozornění SMS zprávou nebo e-mailem zdarma

Meziknihovní výpůjční služba – vnitrostátní (MVS) i mezinárodní (MMVS)

Za každý došlý titul hradí uživatel částečně náklady na poštovné 70 Kč
Zhotovení a zaslání tiskových rozmnoženin dle sazeb zasílající knihovny
Mezinárodní výpůjční služba individuální
   + případné náklady, které vyžaduje zasílající knihovna

Rešeršní služby

Zadání rešerše (registrovaný/neregistrovaný uživatel) 30/60 Kč
Zpracování 1 záznamu 3 Kč

Nadstandardní služby

Přednostní výpůjčka bestselleru 50 Kč
Donášková služba zdarma

Služby studovny

Internet pro neregistrované uživatele*

15 minut (základní rozsah) zdarma
od 16. minuty za každých započatých 15 minut (po předložení průkazu totožnosti) 5 Kč
* Internet pro neregistrované uživatele je poskytován pouze na počítačích v Infocentru Třinec, které je ve vstupní hale knihovny.

Internet pro registrované uživatele

60 minut zdarma
od 61. minuty za každých započatých 15 minut 5 Kč
* Internet pro registrované uživatele je poskytován na počítačích v Knihovně pro dospělé (1. patro).

Bezdrátové připojení (Wi-Fi)

Pro neregistrované uživatele 2 hodiny (základní rozsah) zdarma
Pro registrované uživatele neomezeně (heslo u obsluhy) zdarma

Využití PC bez internetu

Přístup k databázím, kancelářské programy zdarma

Reprografické služby*

*zvýhodněná cena platí pro uživatele s platnou registrací

Kopírování, tisk černobíle
A4 jednostranně 3 Kč / 2 Kč
A4 oboustranně 5 Kč / 3 Kč
A3 jednostranně 6 Kč / 4 Kč
A3 oboustranně 9 Kč / 6 Kč
Kopírování, tisk barevně
A4 jednostranně 7 Kč / 5 Kč
A4 oboustranně 15 Kč / 10 Kč
A3 jednostranně 12 Kč / 8 Kč
A3 oboustranně 24 Kč / 16 Kč
Kroužková vazba
do 25 listů 22 Kč / 15 Kč
26–50 listů 30 Kč / 20 Kč
51 a více listů 37 Kč / 25 Kč
Laminování A4 (1 list) 30 Kč / 20 Kč
Eurosložka A4 2 Kč
Složka “L” A4 3 Kč 
Nadstandardní reprografické služby
Náročnější požadavky na reprografické služby, za každých započatých 15 minut 50 Kč

3D tisk

 První hodina tisku 30 Kč / 20 Kč
Každá další započatá hodina 8 Kč / 5 Kč
Informace k 3D tisku: https://knihovnatrinec.cz/dospeli/3d-tisk/
Obalování učebnic, vlastních knih
Formát do A5 8 Kč
Formát do A4 16 Kč
Formát A3 a větší od 20 Kč

Sankce a náhrady

Smluvní pokuty za pozdní vrácení (zpozdné)

Zpozdné za každou výpůjčku a započatý den 2 Kč
Zpozdné za meziknihovní výpůjčku a započatý den 10 Kč
Zpozdné se začíná započítávat po uplynutí standardní výpůjční doby, která je 31 dní.
 Nevyzvednutá rezervace/objednávka 10 Kč

Upomínání nebo soudní vymáhání

Upomínka, předžalobní výzva 300 Kč
Soudní náklady dle skutečnosti
Dohledání adresy 50 Kč

Náhrady za poškození nebo ztrátu knihovní jednotky

Paušální náhrada za poškození knihy 50 Kč
Paušální náhrada za poškození audioknihy nebo periodika 20 Kč
Náhrada za poškození hry dle míry poškození nebo pořízení nové hry
Náhrada za ztrátu nebo zničení knihovní jednotky vyjma periodik pořizovací cena nebo pořízení jiného exempláře + pokuta 150 Kč*
Náhrada za ztrátu nebo zničení periodika trojnásobek pořizovací ceny nebo pořízení jiného exempláře + pokuta 30 Kč
Náhrada za poškození čtečky e-knih náklady na opravu nebo pořízení nového zařízení
Paušální čárového kódu/čipu 20 Kč
Pokuta se stanoví dle výše způsobené škody, a to 150 Kč za dokumenty v pořizovací ceně do 1 000 Kč, 300-500 Kč za dokumenty v pořizovací ceně nad 1 000 Kč nebo zvlášť cenné dokumenty. 
Účinnost
Ceník poplatků, sankcí a náhrad je účinný od 1. 4. 2022.