Ceníky

Uživatelské poplatky

Registrační poplatek

Uživatelé do 1. třídy ZŠ včetně zdarma
Uživatelé do 15 let (každý další sourozenec zdarma) 60 Kč
Uživatelé od 15 let 150 Kč
Studenti do 26 let (od 19 let po předložení studentského průkazu) 60 Kč
Důchodci 60 Kč
Uživatelé nad 70 let, držitelé ZTP zdarma
Platnost registrace je 365 dní, poté zaniká a je nutné ji obnovit.
Čtenářský průkaz je platný ve všech knihovnách na území města Třince. Ztrátu je nutné ihned hlásit.

Poplatky za služby

Rezervace

Zaslání písemného oznámení o připravené rezervaci (uživatel hradí poštovné) 16 Kč
Zaslání upozornění SMS zprávou zdarma
Nevyzvednutí rezervovaného dokumentu do 10 otevíracích dnů 20 Kč
Uživatel uhradí poštovné za písemné oznámení o rezervaci při vyzvednutí žádaného díla.
Uživatel je povinen uhradit poštovné i v případě, že si rezervované dílo nevyzvedne!

Meziknihovní výpůjční služba – vnitrostátní (MVS)

Za každý došlý titul hradí uživatel částečně náklady na poštovné 70 Kč
Nedodržení výpůjční lhůty zapůjčených knih MVS za titul za každý další týden 10 Kč
   + případné náklady, které vyžaduje zasílající knihovna

Meziknihovní výpůjční služba – mezinárodní (MMVS)

Za každý došlý titul hradí uživatel částečně náklady na dodání dokumentu 200 Kč
Nedodržení výpůjční lhůty zapůjčených knih MMVS za titul za každý další týden 10 Kč
 + případné další náklady vzniklé realizací mezinárodních výměn

Rešeršní služby

Zadání rešerše (registrovaný/neregistrovaný uživatel) 30/60 Kč
Zpracování 1 zdroje 3 Kč

Veřejný internet, databáze a PC

Internet 60 minut zdarma
Internet od 61. minuty (manipulační poplatek) 5 Kč / 15 min.
Vyhledávání v databázích zdarma
Tisk z databází – viz reprografické služby
Použití PC (psaní textů, práce s kancelářskými programy) zdarma
Registrovaní čtenáři mají možnost si rezervovat PC a internet, max. však na 1 hodinu, a to ústně, telefonicky
či e-mailem. Nedostaví-li do času rezervace, rezervace propadá.

Reprografické a vazačské služby

Kopírování a tisk černobíle

formát A4 – jednostranně 2 Kč
formát A4 – oboustranně 3 Kč
formát A3 – jednosstranně 4 Kč
formát A3 – oboustranně 6 Kč

Kopírování a tisk barevně

formát A4 – jednostranně 5 Kč
formát A4 – oboustranně 10 Kč
formát A3 – jednosstranně 8 Kč
formát A3 – oboustranně 16 Kč

Kroužková vazba

do 25 listů 15 Kč
26 – 50 listů 20 Kč
51 – 100 listů 25 Kč
101 – 150 listů 30 Kč
V ceně je zahrnuta náhradní odměna kolektivnímu správci autorských děl.

Laminace, obalování

Laminování A4 20 Kč
Eurosložka A4 2 Kč
Složka “L” 3 Kč
Obalování učebnic/knih
formát A5 8 Kč
formát A4 16 Kč
formát A3 a větší 20 Kč

Sankce a náhrady

Zpozdné – sankce za pozdní vrácení

Za překročení výpůjční lhůty se účtuje zpozdné od prvního otevíracího dne následujícího po skončení výpůjční lhůty. Čtenářům nezasíláme písemné upozornění o překročení výpůjční lhůty.
   1. – 5. den 5 Kč
   6. – 19. den 30 Kč
   20. – 33. den 40 Kč
   34. – 47. den 50 Kč
   48. den a více (upomínací dopis ředitelky) 200 Kč
Nevrátí-li čtenář zapůjčené dokumenty ani po obdržení upomínacího dopisu, bude vymáhání vrácení vedeno právní cestou.

Poškození nebo ztráta knihy

Ztráta nebo poškození knihy – knihovna požaduje náhradu formou:
   1. jiného vydání téhož titulu + administrativní poplatek za vyřízení ztráty/poškození knihy
   nebo
   2. finanční náhrady až do výše 200 % ceny knihy + administrativní poplatek za vyřízení ztráty knihy
Administrativní poplatek za vyřízení ztráty knihy 50 Kč
Poškození čárového kódu nebo čipu v knize nebo jiném dokumentu 20 Kč

Poškození nebo ztráta periodika

Za ztrátu nebo poškození periodika knihovna požaduje náhradu formou:
   1. stejného čísla periodika
   nebo
   2. finanční náhrady až do výše 200 % ceny periodika
Administrativní poplatek za vyřízení ztráty periodika se neúčtuje.

Poškození nebo ztráta čtenářské karty

Vystavení duplikátu čtenářské čipové karty 50 Kč
Účinnost
Ceník poplatků, sankcí a náhrad je účinný od 1. 9. 2015
Ceník schválila Rada města Třince dne 8. 6. 2015.